hỏi về đau đầu kinh liên -bố đau -sinh con cũng đau giống nhau ko uống thuốc nằm tự hết đau

/ Tháng Một 29, 2018